Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 36818/CTHN-TTHT ngày 28/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khấu hao TSCĐ cho, biếu, tặng, bồi thường.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty được cho tặng hoặc bồi thường bằng tài sản, nếu tài sản này đáp ứng tiêu chuẩn là tài sản cố định (TSCĐ) thì phải trích khấu hao theo Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, cần lưu ý, đối với TSCĐ nếu không có đầy đủ các giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của Công ty thì Công ty không được trừ các chi phí khấu hao của TSCĐ này (điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều