Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 36080/CTHN-TTHT ngày 25/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT.

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ được quy định tại các Điều 4, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Theo đó, nếu là dịch vụ dạy học, dạy nghề thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (khoản 13 Điều 4).

Nếu là dịch vụ khoa học và công nghệ thì thuộc diện áp dụng thuế suất GTGT 5% (Điều 10).

Đối với dịch vụ không được quy định tại các Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì phải chịu thuế GTGT 10%.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều