Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 36814/CTHN-TTHT ngày 28/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ.

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở thu hộ thì được miễn kê khai, nộp thuế GTGT.

Về lập hóa đơn điện tử, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ đều phải lập hóa đơn và ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều