GIÁ THÀNH CÔNG TY PHOTO, IN ẤN

  • Thread starter NGUYỄN THỊ MINH MẪN
  • Ngày gửi
N

NGUYỄN THỊ MINH MẪN

Sơ cấp
14/3/22
1
0
1
34
Mình nhận làm kế toán dịch vụ cho 1 công ty photo, in ấn , có chi phí đầu vào là :
- giấy
- Mực in
- Nhân công photo
- Chi phí chung điện nước
- KHấu hao MMTB , CCDC
=> Các Anh chị cho mình hỏi :
1. Cách tính giá thành cho ngành kinh doanh này, và dở dang cuối tháng ( là lượng giấy tồn, mực tồn) thì sẽ tính như thế nào ạ
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều