Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 39060/CTHN-TTHT ngày 9/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, "hàng hóa chuyển khẩu" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với hàng hóa không chịu thuế GTGT, khi xuất hóa đơn điện tử, tại chỉ tiêu "thuế suất", doanh nghiệp sẽ thể hiện ký hiệu là "KCT" (Phụ lục V Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021).

Về tên hàng hóa, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều chủng loại khác nhau thì trên hóa đơn phải thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO