Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
701
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 40071/CTHN-TTHT ngày 15/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu kiểm tra sau thông quan.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan vẫn được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp bị phạt về gian lận, trốn thuế.

Về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó (khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Việc khai bổ sung hồ sơ thuế, thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều