Linh kiện đồng bộ của máy móc nông nghiệp cũng được miễn thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3375/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT đối với các sản phẩm nhập khẩu.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015, đối với linh kiện nhập khẩu đủ cơ sở xác định là linh kiện đồng bộ được thiết kế riêng chỉ để lắp ráp vào máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp và được áp dụng cùng một mã HS với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp thì cũng được miễn thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều