Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 40840/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán.

Đối với các hóa đơn giấy đã lập trước đây, nếu sau khi áp dụng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP có sự giảm trừ doanh thu (như giảm trừ giá trị quyết toán công trình chẳng hạn) thì cần có biên bản ghi nhận sự điều chỉnh về doanh thu, sau đó bên bán thông báo đến cơ quan thuế bằng mẫu 04/SS-HĐĐT (ban hành tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP) và tiến hành lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn (bản giấy trước đó).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều