Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 40747/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn chi phí tại đơn vị.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp Công ty chi thưởng cho người lao động để khuyến khích sản xuất kinh doanh, nếu chi chung cho tập thể thì được miễn khấu trừ thuế; tuy nhiên, nếu chi cho đích danh cá nhân người lao động thì phải khấu trừ thuế (điểm đ.7 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Khoản chi thưởng cho người lao động để khuyến khích sản xuất kinh doanh nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản loại trừ nêu tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được chấp nhận hạch toán.

Về chi phí mua hộp quà nếu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và đáp ứng các điều kiện tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì được khấu trừ toàn bộ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO