Hỏi quy định Thuế về việc xuất hóa đơn cho Voucher/Gift card

  • Thread starter quick87
  • Ngày gửi
quick87

quick87

Trung cấp
25/6/07
93
19
8
35
Chào các Anh Chị,

Nhờ mọi người hướng dẫn giúp quy định thuế về: nghiệp vụ bán Voucher vé xem phim hoặc Gift card (có thể đổi vé xem phim hoặc bắp/nước) cho khách hàng thì có phải xuất hóa đơn cho Voucher/Gift card này hay không?

Trên thực tế, Công ty chỉ xuất Phiếu thu cho các Voucher hoặc Gift card này, và tại thời điểm khách hàng sử dụng Voucher/Gift card để đổi vé xem phim hoặc bắp nước thì Công ty mới xuất hóa đơn cho vé xem phim hoặc bắp nước này, như vậy có đúng theo quy định Thuế hay không?

Nhờ mọi người hướng dẫn giúp những văn hướng dẫn của Cơ quan Thuế thời điểm hiện tại cho vấn đề này giúp. Trân trọng Cảm ơn!
 
Webketoan PRO

Xem nhiều