Học phí từ mầm non đến lớp 12 trả thay cho lao động nước ngoài được hạch toán và miễn tính thuế TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Công văn số 36819/CTHN-TTHT ngày 28/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thu nhập chịu thuế TNCN khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài.

Theo quy định tại điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp chi trả thay khoản tiền học (bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông) tại Việt Nam cho con của lao động người nước ngoài thì khoản chi này được chấp nhận hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN, đồng thời được miễn tính thuế TNCN theo quy định tại điểm g.7 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, nếu là học phí trả thay cho con của lao động người Việt Nam làm việc ở nước ngoài và học ở nước ngoài thì chỉ được miễn tính thuế TNCN chứ không được hạch toán chi phí do điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC không đề cập đến khoản chi này.

Riêng trường hợp người có đến 2 hộ chiếu, 2 quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam thì có bị xem là người nước ngoài hay không, Cục Thuế Tp. Hà Nội cho rằng nên nghiên cứu Luật Quốc tịch để xác định.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều