Nhập khẩu nông sản đã nghiền vụn không được miễn thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3506/TCHQ-TXNK ngày 24/8/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT mặt hàng chè xanh.

Tổng cục Hải quan cho rằng Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định hình thức "nghiền vụn" là một loại hình sơ chế.

Theo đó, trường hợp mặt hàng nông sản nhập khẩu đã được "nghiền vụn" thì không phải là sản phẩm chỉ mới qua sơ chế thông thường và không được miễn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải khai nộp thuế GTGT 10%.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều