Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 1701/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định thay mới các báo cáo định kỳ quy định tại Nghị định 121/2021/NĐ-CP và Thông tư 39/2022/TT-BTC, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (tần suất báo cáo: hàng năm)

2. Báo cáo nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (tần suất báo cáo: hàng quý, hàng năm)

Nội dung cụ thể xem tại phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 

Đính kèm

  • QD1701-23082022BTC.pdf
    1 MB · Lượt xem: 0
Trang tin Webketoan

Xem nhiều