Thuê nước ngoài quản lý dữ liệu khách hàng phải trích nộp 10% thuế nhà thầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4209/CTTPHCM-TTHT ngày 4/5/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Theo Cục thuế TP. HCM, bên nước ngoài khi phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu thông tin khách hàng, dịch vụ mạng WAN (không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC ), quản lý công nghệ thông tin thì phải nộp thuế nhà thầu theo tỷ lệ 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN.

Trường hợp bên nước ngoài được miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện thủ tục thông báo miễn thuế theo quy định.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều