Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
129
43
webketoan.com.vn
Công văn số 42225/CTHN-TTHT ngày 26/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTC, doanh nghiệp KH&CN được ưu đãi thuế TNDN như sau: miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, để hưởng mức ưu đãi trên, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) có giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

(ii) doanh thu hàng năm từ hoạt động KH&CN đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu;

(iii) doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng KH&CN là dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường;

(iv) hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO