Người Việt Nam có chứng nhận cư trú ở nước ngoài được miễn quyết toán thuế TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3735/CTTPHCM-TTHT ngày 22/4/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế TNCN.

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân không cư trú tại Việt Nam được miễn khai quyết toán thuế.

Theo đó, trường hợp người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và có giấy chứng nhận cá nhân cư trú của nước ngoài thì được miễn khai quyết toán thuế tại Việt Nam.

Trường hợp trở về nước làm việc nhưng nhận lương từ nước ngoài, việc kê khai, nộp thuế TNCN sẽ căn cứ theo tình trạng cư trú của người đó (khoản 7, 8 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Nếu thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam và bên nước ngoài đã khấu trừ thuế theo quy định của nước sở tại trước khi chi trả thì số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam khi quyết toán theo quy định tại điểm e.1 khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều