Chi phí mua ngoài

N

NguyenHong.DGC

Sơ cấp
23/9/22
1
0
1
32
ac cho e hỏi: Chi phí hạng mục mua ngoài hạch như thế nào cho đúng ạ ?
chi phí hạng mục xuất trực tiếp cho công trình ạ
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều