Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9517/BTC-TCT ngày 19/9/2022 của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT bằng phương thức khấu trừ và đã chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì khi xuất khẩu hàng hóa, kể cả gia công xuất khẩu đều sử dụng hóa đơn GTGT điện tử để lập và giao khách hàng.

Việc lập bảng kê kèm theo HĐĐT được sử dụng cho một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù được cung ứng theo kỳ nhất định như: điện, nước, viễn thông, công nghệ thông tin, bưu chính, chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm... Các trường hợp này trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ và được liệt kê danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra trên bảng kê. Hóa đơn phải ghi rõ "kèm bảng kê số..., ngày... tháng... năm".

Ngoài ra, lưu ý thêm, trên bảng kê phải có tên, MST, địa chỉ của người bán, ngày lập, tên, chữ ký của người lập và phải ghi rõ "thuế suất GTGT", "tiền thuế GTGT" nếu người bán nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Về thời hạn bắt buộc áp dụng HĐĐT, được thực hiện theo lộ trình từ tháng 11/2021 cho 6 tỉnh, thành đầu tiên và từ tháng 4/2022 cho 57 tỉnh, thành khác (Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều