so sánh IAS 12 và VAS 17

  • Thread starter Nguyễn Yên 111
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Yên 111

Sơ cấp
24/9/22
1
0
1
20
Mọi người giúp em so sánh IAS 12 với VAS 17 và ví dụ cụ thể để thấy sự khác nhau đó với ạ

Em cảm ơn ạ
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều