Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
129
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3887/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giảm giá hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo từ chối miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần chuỗi cung ứng quốc tế do không đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC , như: hồ sơ không có tài liệu về đơn đặt hàng, bảng công bố giảm giá của người bán; phương thức thanh toán là T/T (không phải L/C hay TTR); thông tin trong hồ sơ có mâu thuẫn...

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO