Người nước ngoài sẽ được hoàn lại số thuế TNCN được miễn theo Hiệp định

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 46348/CTHN-TTHT ngày 21/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc miễn giảm thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và quy định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư 205/2013/TT-BTC thì được miễn nộp thuế tại Việt Nam.

Trường hợp người nước ngoài đã nộp số thuế được miễn thì có thể lập hồ sơ đề nghị hoàn theo quy định tại Điều 30 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều