Về thời điểm lập hóa đơn đối với phí đường bộ không dừng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 46240/CTHN-TTHT ngày 20/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử.

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội thì thời điểm lập hóa đơn thu phí đường bộ không dừng sẽ phải thực hiện theo quy định tại điểm o Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tức ngay tại thời điểm xe qua trạm (trường hợp một khách hàng sử dụng nhiều trong tháng thì có thể phát hành hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng đó)

Riêng dịch vụ quản lý hoạt động dịch vụ thu phí không dừng thì thời điểm lập hóa đơn áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


( Điểm o Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ngày lập hóa đơn điện tử là ngày xe lưu thông qua trạm thu phí. Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng có một hoặc nhiều phương tiện cùng sử dụng dịch vụ nhiều lần trong tháng, đơn vị cung cấp dịch vụ có thể lập hóa đơn điện tử theo định kỳ, ngày lập hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh dịch vụ thu phí. Nội dung hóa đơn liệt kê chi tiết từng lượt xe lưu thông qua các trạm thu phí (bao gồm: thời gian xe qua trạm, giá phí sử dụng đường bộ của từng lượt xe) ).


Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều