Doanh nghiệp khu phi thuế quan phải sử dụng HĐĐT có mã

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 7396/CTTPHCM-TTHT ngày 27/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về việc xuất hóa đơn điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi bán hàng vào nội địa, bán hàng trong khu phi thuế quan hay xuất khẩu ra nước ngoài đều sử dụng HĐĐT loại "hóa đơn bán hàng" để phát hành cho người mua.

Cục thuế TP. HCM lưu ý thêm, HĐĐT bán hàng của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan phải sử dụng loại có mã của cơ quan thuế và đúng định dạng, ký hiệu theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC (điểm a, điểm b khoản 1 Điều 4).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều