Hóa đơn trả hàng phải ghi rõ số lượng, thuế suất và tiền thuế trả lại

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 7589/CTTPHCM-TTHT ngày 30/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn điện tử.

Trường hợp cả bên bán và bên mua đều đã sử dụng HĐĐT (mẫu mới) thì khi phát sinh việc trả lại hàng, bên mua phải phát hành HĐĐT giao cho bên bán theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

Trên HĐĐT trả hàng phải ghi rõ số lượng hàng trả lại, thuế suất trả lại và tiền thuế GTGT (số dương).

Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, các bên kê khai điều chỉnh giảm doanh thu thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều