Các hóa đơn mẫu cũ phát hành sau khi đã chuyển sang mẫu mới bị coi là bất hợp pháp

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 7368/CTTPHCM-TTHT ngày 27/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về việc sử dụng hóa đơn.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp thuận cho sử dụng HĐĐT mẫu mới thì doanh nghiệp phải ngừng sử dụng các HĐĐT mẫu cũ còn tồn.

Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng các HĐĐT mẫu cũ sau thời điểm đã chuyển sang HĐĐT mẫu mới thì bị coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

Những điều cần lưu ý khi chuyển đổi hóa đơn từ mẫu cũ sang mẫu mới đã được Cục thuế TP. HCM hướng dẫn tại Công văn số 8777/CTTPHCM-TTHT ngày 18/11/2021.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều