Phí khám sức khỏe do người lao động trả hộ có được hạch toán?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 6524/CTTPHCM-TTHT ngày 8/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế đối với khoản chi phí khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên.

Cục thuế TP. HCM cho rằng, trường hợp doanh nghiệp ủy quyền để người lao động tự đi khám sức khỏe định kỳ sau đó hoàn trả lại khoản tiền này qua ngân hàng, nếu hóa đơn được lập theo tên, MST của doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ, hình thức thanh toán theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCthì doanh nghiệp vẫn được hạch toán chi phí.

Tuy nhiên, chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người lao động sẽ phải tính thuế TNCN nếu trên chứng từ chi trả có ghi rõ tên cá nhân được hưởng (điểm đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều