Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4266/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất, kinh doanh nhưng sau đó đưa vào sản xuất xuất khẩu, một trong những điều kiện hoàn thuế nhập khẩu theo khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP là sản phẩm xuất khẩu phải đăng ký tờ khai theo loại hình SXXK.

Về trường hợp khai sai mã loại hình trên tờ khai hải quan của hàng hóa gia công, SXXK, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 995/TCHQ-GSQL ngày 24/3/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều