Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 49535/CTHN-TTHT ngày 13/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai bổ sung được nộp cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót.

Theo đó, trường hợp Công ty có phát sinh các HĐĐT điều chỉnh hay HĐĐT thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì phải lập hồ sơ kê khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai sót.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều