Kế Toán Công

  • Thread starter duyên2804
  • Ngày gửi
duyên2804

duyên2804

Sơ cấp
19/10/22
2
0
1
22
Giúp em với ạ
Trong tháng 04/20XX, Ủy ban nhân dân Thanh Sơn có các nghiệp vụ kinh tế như sau: (ĐVT:
1.000đ)
1. Ngày 05/4: Mua nguyên vật liệu về nhập kho với giá mua chưa thuế GTGT 10% là
30.000, chưa thanh toán cho bên bán M
2. Ngày 12/4: Chuyển khoản kho bạc từ nguồn NSNN thanh toán nợ cho người bán M
3. Ngày 14/4: Chi họp chuyên đề hàng tháng thuộc hoạt động thường xuyên bằng tiền mặt
là 5.000
Yêu cầu:
Nêu chứng từ cần thiết và định khoản các nghiệp vụ.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều