Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 50528/CTHN-TTHT ngày 19/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối tượng được cơ quan thuế cấp HĐĐT để giao khách hàng theo từng lần bán hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 không bao gồm cá nhân không kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có các khoản chi phí đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được chấp nhận hạch toán.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều