Số lượng trên hợp đồng ít hơn số lượng thực tế

  • Thread starter LƯU THỊ HẰNG
  • Ngày gửi
L

LƯU THỊ HẰNG

Sơ cấp
24/10/22
1
0
1
28
Xin chào tất cả mọi người

Em đang có một vấn đề cần tham khảo ý kiến của mọi người là như thế này ạ:
Công ty e có mua cây cảnh về trồng tại xưởng, giá trị lớn, thực tế có 3 cây nhưng trên hợp đồng giấy tờ 6 cây, anh chị cho em xin ý kiến trường hợp này nên xử lý như thế nào cho hợp lý ạ, nếu cho vào tài sản cố định hữu hình để kiểm kê thì phải phân ra 6 mã tài sản để kiểm kê hay có thể gộp lại ạ.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều