Nhận khoản tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 50626/CTHN-TTHT ngày 19/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty ở nước ngoài.

Trường hợp Công ty nhận được khoản tài trợ từ Công ty nước ngoài, nếu không gắn với điều kiện phải thực hiện dịch vụ cho bên tài trợ thì được miễn khai nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Ngược lại, nếu khoản tài trợ gắn với điều kiện phải thực hiện dịch vụ cho bên tài trợ thì phải khai nộp thuế GTGT.

Ngoài ra, Công ty còn phải khai nộp thuế TNDN nếu khoản tài trợ đó không thuộc các khoản tài trợ được miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều