Tặng phiếu mua hàng cho người lao động phải tính thuế TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5056/TCT-CS ngày 13/12/2018 của Tổng cục Thuế về chi phí đồng phục cho người lao động bằng phiếu mua hàng.

Phiếu mua hàng (kể cả phiếu mua hàng trực tuyến) được coi là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, không phải là hàng hóa, vì vậy khi bán phiếu mua hàng không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp Công ty mua phiếu mua hàng để cho, tặng,... người lao động thì cũng không phải lập hóa đơn. Công ty được sử dụng chứng từ thu (do bên bán cấp) và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc cho, tặng phiếu mua hàng để hạch toán chi phí.

Tuy nhiên, bên bán hàng phải phát hành hóa đơn tại thời điểm người lao động sử dụng phiếu mua hàng để mua hàng hóa.

Người được cho, tặng phiếu mua hàng phải chịu thuế TNCN theo điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều