Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2022

  • Thread starter tea bitter
  • Ngày gửi
tea bitter

tea bitter

Sơ cấp
11/1/13
5
2
3
30
hà nội
Mới: Số thuế TNDN đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm?.
Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2022 quy định
Điểm mới thứ 2 của nghị định là Không khai thuế TNCN tháng/quý nếu không phát sinh thuế TNCN
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều