Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công điện số 13/CĐ-TCT ngày 30/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Công điện yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố kịp thời phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn biết các nội dung mới sửa đổi, bổ sung về kê khai thuế tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP .

Theo đó, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các quy định sau của Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

- Việc khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế;

- Trách nhiệm của chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp cho cơ quan thuế biết thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có mua bán trên sàn;

- Quy định tạm nộp thuế TNDN, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ;

- Việc nộp hồ sơ khai thuế BVMT đối với than khai thác và thu nội địa;

- Về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ;

- Về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán;

- Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Riêng quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều