Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định thay mới Quy trình phân loại, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, áp dụng kể từ ngày 24/10/2022.

Theo Điều 9 Quy trình này, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu sẽ bị Hải quan cưỡng chế nợ thuế trong các trường hợp:

- Có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp;

- Có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế;

- Có tiền thuế nợ và có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn;

- Không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm về thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành.

Tuy nhiên, Hải quan sẽ chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp được khoanh tiền thuế nợ hoặc được nộp dần nợ thuế; và không cưỡng chế đối với doanh nghiệp chỉ nợ phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh (khoản 2 Điều 9).

Biện pháp cưỡng chế nợ thuế sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: doanh nghiệp đã nộp đủ nợ thuế, tiền chậm nộp (nếu có); doanh nghiệp được phép nộp dần nợ thuế; doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế; số tiền chậm nộp đang bị cưỡng chế được xét miễn (Điều 23).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều