Cách tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 51874/CTHN-TTHT ngày 27/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 15888/BTC-CST ngày 7/11/2016, doanh nghiệp nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu khi phát sinh thu nhập từ nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm thuế TNDN và thuế GTGT.

Trong đó, tỷ lệ tính thuế TNDN là 10% và thuế GTGT áp dụng thuế suất 10% (nếu khai thuế theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ 5% (nếu khai thuế theo phương pháp trực tiếp).

Doanh nghiệp Việt Nam nếu đã kê khai, khấu trừ nộp thuế nhà thầu đúng quy định khi chi trả phí sử dụng nhãn hiệu nước ngoài và đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được chấp nhận hạch toán.

Riêng việc hạch toán số tiền thuế TNDN và khấu trừ số thuế GTGT nộp thay cho doanh nghiệp nước ngoài, thực hiện theo các quy định tại khoản 2.37 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều