Về việc thu hồi tiền hoàn thuế NK đối với nguyên liệu nhập SXXK trước 1/9/2016

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4483/TCHQ-TTKT ngày 26/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thu hồi số tiền thuế nhập khẩu đã hoàn.

Tổng cục Hải quan cho rằng, việc thu hồi tiền hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu SXXK của Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal là căn cứ theo hướng dẫn tại các Công văn số 6830/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2018, số 6948/TCHQ-TXNK ngày 26/11/2018, số 7565/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2018 và số 1163/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2022.

Theo các Công văn này, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu trước ngày 1/9/2016 (ngày có hiệu lực của Nghị định 134/2016/NĐ-CP) đối với hàng nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp trong nước sau ngày 1/9/2016 thì không đủ điều kiện hoàn thuế nhập khẩu, nếu đã được hoàn thuế sẽ bị thu hồi.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều