Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 53393/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT vãng lai.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, việc kê khai nộp thuế GTGT vãng lai khi nhận thầu xây dựng công trình, hạng mục công trình ngoài tỉnh theo quy định tại tiết c.1 điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC chỉ áp dụng với nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có nhận thầu thi công xây dựng các công trình ngoài tỉnh nhưng không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư thì không phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai theo quy định tại tiết c.1 khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC nêu trên.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều