Đất san lấp phải chịu thuế tài nguyên (7%) và phí BVMT (từ 1.000 - 2.000 đồng/m3)

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 11274/BTC-CST ngày 1/11/2022 của Bộ Tài chính về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 7/2022.

Bộ Tài chính lưu ý, theo quy định tại Điều 2, Điều 7 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12, đất khai thác để san lắp, xây dựng công trình thuộc nhóm tài nguyên "khoáng sản không kim loại".

Theo đó, phải chịu thuế tài nguyên với thuế suất 7% (Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13) và chịu phí BVMT với mức phí từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/m3 (số thứ tự 10 Mục II Biểu khung mức phí ban hành kèm Nghị định 164/2016/NĐ-CP).

Tuy nhiên, các trường hợp đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, cho thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều được miễn thuế tài nguyên theo khoản 6 Điều 9 Luật số 45/2009/QH12.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều