Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4826/TCHQ-GSQL ngày 14/11/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan nhập khẩu trở lại nội địa.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan đưa vào gửi kho ngoại quan để chờ xuất khẩu, nếu sau đó được chuyển nhượng và nhập khẩu trở lại nội địa thì phải đăng ký tờ khai nhập khẩu theo loại hình tương ứng và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ).

Về chính sách thuế, đối với hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa có nguồn gốc là hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế theo loại hình tương ứng; trường hợp hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa để SXXK và đáp ứng điều kiện tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP) thì được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều