Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4450/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc sử dụng Danh mục miễn thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, chủ dự án có thể lựa chọn thực hiện theo các hình thức sau đây nếu không còn nhu cầu nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục miễn thuế:

(a) Áp dụng quy định tại điểm c.1 và c.2 khoản 1 Điều 5 Quy trình miễn thuế ban hành kèm Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ để xử lý dừng Danh mục miễn thuế;

(b) Điều chỉnh Danh mục miễn thuế cho lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu bằng 0 hoặc điều chỉnh cho Danh mục miễn thuế hết thời hạn dự kiến nhập khẩu. Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Danh mục miễn thuế thực hiện theo khoản 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và Điều 4 Quy trình miễn thuế ban hành kèm Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ .

Về chính sách thuế, trường hợp dự án vẫn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, việc điều chỉnh hoạt động của dự án (nếu có) không làm ảnh hưởng đến việc áp dụng ưu đãi đầu tư và hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế vẫn được sử dụng đúng mục đích miễn thuế thì được tiếp tục theo dõi, quản lý hàng hóa theo chính sách miễn thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều