Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 53394/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định tại tiết đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP , khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, doanh nghiệp có trách nhiệm khai nộp thuế thay.

Số thuế nộp thay bao gồm 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN (Phụ lục số 01 Thông tư 40/2021/TT-BTC).

Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên Phụ lục 01-1/BK-CNKD kèm theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Cần lưu ý, khoản thuế nộp thay cho hộ, cá nhân kinh doanh nêu trên không được hạch toán vào chi phí hợp lý theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều