Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 53405/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc chi trả hộ và thực hiện kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế TNCN của người lao động ký hợp động lao động với công ty mẹ ở nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty trực tiếp chi trả lương cho người lao động của Công ty mẹ ở nước ngoài thì có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả.

Tuy nhiên, nếu người lao động trực tiếp nhận lương trả từ nước ngoài thì phải trực tiếp khai thuế TNCN (điểm a.2 khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Trường hợp người lao động không đáp ứng điều kiện ủy quyền quyết toán thuế theo quy định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì phải trực tiếp khai quyết toán. Tuy nhiên, việc khai quyết toán chỉ bắt buộc nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều