Hàng giao nhận ở nước ngoài và hàng XK tại chỗ đều được hưởng thuế GTGT 0%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 53392/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, hàng hóa bán mà điểm giao, nhận ở ngoài Việt Nam cũng được coi là hàng hóa xuất khẩu.

Theo đó, trường hợp hàng hóa được mua bán giữa các doanh nghiệp Việt Nam nhưng địa điểm giao, nhận hàng ở lãnh thổ nước ngoài và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ, chứng từ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được hưởng thuế GTGT 0%.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam bán hàng cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao cho một doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì được coi là hàng xuất khẩu tại chỗ và cũng được hưởng thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện về hồ sơ, chứng từ quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều