Chi tiết về nghiệp vụ kế toán tổng hợp

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS Việt Nam
9/9/22
15
0
1
27
Hà Nội
sis.vn
Hầu hết các doanh nghiệp đều cần có một kế toán tổng hợp để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính trong công ty một cách chính xác nhất. Công việc của kế toán tổng hợp cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra. Sau đây, S.I.S xin tổng hợp chi tiết các thông tin về kế toán tổng hợp đến bạn đọc.

1. Chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là bộ phận thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, họ chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán.

Công việc của kế toán tổng hợp cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra cũng như theo dõi các diễn biến thị trường nhằm quản lý doanh nghiệp đạt hiệu suất tốt hơn. Kế toán tổng hợp giúp nhà quản lý nắm rõ được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời cho hoạt động sản xuất.

Quyền hạn:

- Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai

- Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định

2. Các nhiệm vụ của một kế toán tổng hợp

Các nhiệm vụ chính của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp:

- Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất… Sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.

– Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, dữ liệu tổng hợp và chi tiết.

– In sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cho công ty

– Hướng dẫn kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

– Thống kê và tổng hợp dữ liệu kế toán khi có yêu cầu

– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.

– Lưu trữ các sổ sách kế toán, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết

– Hạch toán doanh thu, chi phí, thuế giá trị gia tăng, công nợ, khấu hao, tài sản cố định… và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.

– Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ khó thu cho công ty.

– Lập báo cáo tài chính theo quý, nửa năm, cả năm và các báo cáo chi tiết giải trình.

3. Tiêu chuẩn yêu cầu của một kế toán tổng hợp

Là người nắm rõ tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt phải chịu trách nhiệm với nội dung báo cáo kê khai hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, để trở thành một kế toán tổng hợp chuyên nghiệp đòi hỏi người đó phải có những năng lực chuyên môn chuyên sâu, cũng như phẩm chất trung thực để đảm nhận vị trí này.

Những yêu cầu đối với vị trí một kế toán tổng hợp:
  • Phải có năng lực chuyên môn cao về nghiệp vụ kế toán, đồng thời nắm vững những chế độ kế toán hiện hành.
  • Khả năng nhạy bén với các con số
  • Điều bắt buộc hiển nhiên của kế toán viên là phải sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, excel, các phần mềm kế toán.
  • Kế toán tổng hợp cần có tư duy logic, khả năng lập kế hoạch cụ thể và chi tiết.
  • Kế toán hay bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp cũng cần hiểu biết, nắm rõ kiến thức cơ bản về các quy trình, công nghệ kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.
  • Bên cạnh đó, kỹ năng nhìn nhận vấn đề để phân tích báo cáo là vô cùng quan trọng của kế toán tổng hợp nhằm thực hiện công việc chính xác theo đúng quy định công ty và pháp luật.

>>> Chi tiết: https://sis.vn/chi-tiet-ve-nghiep-vu-ke-toan-tong-hop

Nguồn: sis.vn
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều