Công nợ phải trả

  • Thread starter Songnguyen1218
  • Ngày gửi
S

Songnguyen1218

Sơ cấp
23/11/22
1
0
1
Cả nhà cho mình hỏi. Mình mua 1 lô hàng theo HĐ xác định, đã nhập hàng, đã thanh toán đầy đủ. Sau đó, NCC có thông báo: do nguyên vật liệu đầu vào giảm nên họ đồng ý giảm giá lô hàng đó, 1 số tiền cụ thể (có xác nhận của 2 bên) và sẽ khấu trừ số tiền đó vào hợp đồng tiếp sau, gần nhất. (Chưa biết thời gian ký hợp đồng và giá trị lô mới). Vậy khoản tiền mình đc khấu trừ đó định khoản như thế nào?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,307
1,506
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Để theo cập nhật luôn về việc này thì có thể ghi sổ:
Nợ 138, 331
Có 152 (phần chưa xuất kho)
Có 621, 154, 155, 632: Phần đã xuất kho sử dụng tương ứng.

Khi trừ vào hóa đơn tiếp nếu treo Nợ 138 thì ghi:
Nợ 331/Có 138, còn nếu treo trên Nợ 331 rồi thì không cần ghi nữa.

Có thể hạch toán đơn giản hơn là lưu hồ sơ này lại đợi khi được giảm giá trừ vào hóa đơn tiếp theo để ghi thẳng:


Nợ 331
Có 152 (phần chưa xuất kho)
Có 621, 154, 155, 632: Phần đã xuất kho sử dụng tương ứng.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều