Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4942/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC, dụng cụ dùng để giảng dạy và học tập như các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm thuộc diện áp dụng thuế suất GTGT 5%.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng được hưởng thuế GTGT 5% theo quy định nêu trên nhưng đã khai nộp với thuế suất cao hơn thì được khai bổ sung tờ khai nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Số thuế nộp thừa sau khi kê khai bổ sung thuế suất GTGT sẽ được hoàn trả nếu doanh nghiệp không còn nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Thủ tục xử lý tiền thuế nộp thừa thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều