Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 57306/CTHN-TTHT ngày 23/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng.

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, khoản lãi tiền gửi ngân hàng chỉ phải tính nộp thuế TNDN theo khoản 7 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC tại kỳ tính thuế thực tế phát sinh; trường hợp chỉ là khoản lãi dự kiến thu được thì chưa khai nộp thuế TNDN.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều