Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4185/TCT-KK ngày 11/11/2022 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế GTGT đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất điện mặt trời tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính, nếu hoạt động sản xuất điện mặt trời đáp ứng điều kiện là nhà máy sản xuất điện theo pháp luật điện lực thì doanh nghiệp kê khai thuế GTGT riêng cho cơ quan thuế nơi có nhà máy sản xuất điện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Ngược lại, trường hợp hoạt động sản xuất điện mặt trời không đáp ứng điều kiện là nhà máy sản xuất điện và doanh nghiệp thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính và nộp số thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có hoạt động sản xuất điện mặt trời theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều